Veel slachtoffers Flora hebben nog steeds klachten

De meeste slachtoffers van de veteranenziekte die uitbrak op de Westfriese Flora hebben nog steeds gezondheidsklachten. Dat blijkt uit onderzoek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Zeventig procent van de 120 onderzochte patiënten klaagt over vermoeidheid. Ongeveer 30 tot 60 procent heeft last van kortademigheid, spier- en gewrichtspijn en geheugenverlies. Zo'n twintig patiënten hebben last van post-traumatische stress. Tijdens de Westfriese Flora in 1999 raakten ruim tweehonderd bezoekers geïnfecteerd door de legionellabacterie, 31 mensen overleden.