Uit principe de fiscus te slim af zijn

Het Haags Juristen College helpt ondernemers aan Britse vennootschappen om de belasting te ontwijken. ,,Belasting is roof.''

In de wachtkamer van het Haags Juristen College (HJC) ligt een lijst `Limiteds'. Klinkende namen van nog op te richten Engelse bedrijven: Easy Idea Electronics Ltd of Lamare Ltd. Ondernemers kunnen beter meteen zo'n naam reserveren, zo staat er, want op is op. Een Ltd kost 1.250 gulden plus 650 gulden onderhoudskosten vanaf het tweede jaar. Voor een Trust op het eiland Jersey is nog eens 2.850 gulden nodig en 2.250 gulden vanaf het tweede jaar. Maar dan heeft de ondernemer ook wat: de mogelijkheid om te sparen voor zijn oude dag zonder dat de fiscus er bij kan.

Het nieuwe belastingstelsel dat dit jaar is ingevoerd moet voorkomen dat vermogende particulieren zo min mogelijk belasting betalen. Maar het maakt weinig uit, glimlacht T. Manders, adviseur bij HJC. Vanuit de Laan van Meerdervoort in Den Haag verkoopt hij onder meer Britse vennootschappen. Maandelijks maakt hij zo'n 50 Nederlandse ondernemers blij met een Ltd of een Trust. ,,Niet om de belasting te ontduiken maar om de belasting te ontwijken. Ontduiken houdt in dat je over je inkomen liegt om minder te hoeven betalen. Ontwijken betekent je zaken op legale wijze zo inrichten dat je zo min mogelijk belasting betaalt.''

De motieven van zijn cliënten variëren: de één wil na zijn pensioen aan verre kusten van zijn spaargeld genieten. De ander wil anoniem onroerend goed in Nederland kopen of via een Trust een familielid anoniem helpen.

Manders handel komt uit zijn principes voort: hij noemt zichzelf `libertariër'. Hij vindt dat alle bezittingen van de staat moeten worden geveild. ,,De opbrengsten moeten naar de slachtoffers van de staat, de belastingbetaler.'' Vanuit de `libertarische' filosofie stond het HJC in de jaren negentig duizenden dienstweigeraars bij. ,,De staat heeft het recht niet om iemand met geweld te dwingen in dienst te gaan.'' Sommige dienstweigeraars hielp Manders gratis. De HJC-uurtarieven (250 gulden) zijn laag vergeleken met die van fiscalisten.

Kunnen zijn cliënten, als ze het belastingstelsel verwerpen, niet gewoon Nederland verlaten? Nee, want belasting heffen is gelegaliseerde roof, zegt Manders. ,,Als de maffia u de keus geeft om beroofd te worden of te verhuizen, vindt u dat dan eerlijk?''

Hij is geen anarchist, onderstreept Manders, want die zijn volgens hem voorstander van collectief bezit. Wat hem betreft zou alles juist in handen moeten zijn van particulieren — van wegen tot gevangenissen. Manders maakt zelf van wegen en scholen gebruik; collectieve voorzieningen die de belastingbetaler betaalt. ,,Tot mijn verdriet wel ja. Overheidsvoorzieningen zouden beter functioneren als ze geprivatiseerd werden.''

De Ltd werkt zo: een Nederlandse werkmaatschappij wordt ondergebracht bij een Engelse holding. De winsten van de Nederlandse dochter vloeien naar die holding, maar worden daar niet belast. Engeland wijkt af van andere Europese landen omdat het dividend dat uit de holding gaat ook onbelast blijft. Men kan de dividenden dus onbelast doorsluizen naar een Trust op Jersey, die bovendien dient als anonieme aandeelhouder van de Britse holding.

De autoriteiten op Jersey kunnen wel vragen naar de herkomst van het geld. ,,Dat moet je kunnen aantonen. Dus criminelen kunnen er geen zwart geld verstoppen.'' Zij hoeven van het HJC ook niets te verwachten. ,,We helpen niemand met zwart geld.''

Hoewel het HJC niet aan belastingontduiking meewerkt, heeft Manders er persoonlijk niets tegen. ,,Als een rover zegt: heeft u een portefeuille op zak? En u liegt en antwoordt `nee', dan heeft u toch niets verkeerd gedaan?''

    • Frederiek Weeda