Stille zestien miljoen

Geluidloos heeft Nederland deze week de zestienmiljoen inwoners gepasseerd. Iedere politieke partij heeft duidelijke ideeën over bevolkingsgroei en immigratie, maar wil er geen ruchtbaarheid aan geven.

Nederland kent nauwelijks gewone immigratie van buiten de EU, zodat immigranten aangewezen zijn op asiel en gezinshereniging. Op grond van die regelingen komen er relatief meer mensen binnen dan in gewone immigratielanden als Amerika of Australië. Paars vindt een instroom van 40.000 asielzoekers per jaar het absolute plafond, maar waarom blijft duister. Op grond van dezelfde vluchtelingenverdragen hebben de VVD en het CDA een kleinere asielzoekersstroom op het oog dan de PvdA. GroenLinks wil nog veel meer mensen toelaten dan de PvdA.

Waarom kunnen politici hun uitgangspunten niet verhelderen? Bij hoeveel inwoners raakt Nederland vol of raakt het nooit vol? Wat is het ideale immigratiecijfer? Wat hebben wij als samenleving over voor humanitaire immigratie? En hoe moeten wij nut afwegen tegen nadeel van immigratie? Is de verzorgingsstaat vol te houden?

Nederlandse demografische instituten berekenden afgelopen september in een rapport dat immigratie niet helpt tegen vergrijzing. De gemiddelde leeftijd van immigranten verschilt te weinig van die van de Nederlandse bevolking. Dat rapport werd met algemene stilte ontvangen en nog steeds heerst de mythe van immigratie als wondermiddel tegen vergrijzing. Terwijl de ruimte tot op de vierkante centimeter wordt geordend, wordt niet gerept over het aantal mensen dat er kan wonen.

    • Maarten Huygen