Stellingen

Het gevoel van veel mensen dat Nederland steeds drukker en voller wordt kan voor een belangrijk deel verklaard worden door het feit dat iedereen op hetzelfde moment dezelfde dingen op dezelfde plaats wil doen.

L.G.A. VAN DE WATER, Universiteit Leiden

In de schilderkunst geldt, net als bij de organische chemie, dat het selecteren van de juiste startmaterialen bepalend is voor het eindresultaat.

E. VAN TILBURG, Universiteit Leiden

Aangezien `gedachte' verleden tijd is, kan men in het heden onmogelijk een originele gedachte hebben.

P.J. TACKEN, Universiteit Leiden

De Pekinees is het levende bewijs dat genetische manipulatie niet altijd zinvol is.

K. VAN ALEM, Universiteit Leiden

Sneller praten dan het geluid is een zinloze bezigheid.

A.M. NEUMANN, TU Delft

Als dieren konden spreken hadden we ze allang uitgeroeid.

S.J.R. BOSTYN, Universiteit Maastricht