Politieonderwijs gaat veranderen

Het politieonderwijs wordt op nieuwe leest geschoeid. De geheel eigen vormgeving wordt vervangen door een onderverdeling in niveaus, vergelijkbaar met die in het beroeps- en het wetenschappelijk onderwijs. Dat heeft het kabinet besloten. De kwaliteit van het onderwijs moet hoger, onder meer door overstappen naar en van het reguliere onderwijs mogelijk te maken.