Pavlova

De stoffelijke resten van de Russische ballerina Anna Pavlova worden niet bijgezet in Moskou, maar blijven in Londen. De burgemeester van Moskou, Joeri Loesjkov, heeft zich vlak voor de geplande teraardebestelling in Moskou op 14 maart alsnog uitgesproken tegen de `terugkeer' van Pavlova. Loesjkov had eerder de campagne om de as van de ballerina naar Moskou te brengen, gesteund. De Russische autoriteiten menen dat Pavlova nooit duidelijk de wens heeft geuit in Moskou haar laatste rustplaats te vinden. Familieleden hebben de overbrenging van haar as ook fel aangevochten.