Pastoor

De laatste zin van de column van Elsbeth Etty (Z 24 febr., `De pastoor z'n hemd. Iets viezers ken ik niet.') rechtvaardigt op geen enkele wijze de inhoud van het, overigens op zakelijke argumenten gebaseerde, artikel.

Waarom voel ik mij tot in het diepst van mijn ziel door die zin gekwetst? Het moet zijn door de generaliserende haat en vooral ook de afschuw tegen het katholieke volksdeel die erin vervat zitten. Schrijf zoiets over een geestelijke van een andere religie en het tolerante Nederland staat op z'n kop.

    • A. Thijssen Antwerpen