Mond- en klauwzeer 1

In zijn artikel `EU-landen moeten vaccinatie veestapel snel weer invoeren' (Opiniepagina, 5 maart) pleit Wim Köhler met sterke argumenten vóór vaccinatie. Hij prikt feilloos heen door één van de argumenten `tegen', namelijk dat de consument geen vlees van gevaccineerde dieren zou willen. Köhler toont aan dat de keuze verder een economische is en dat er naast het economische argument andere overwegingen mede een rol dienen te spelen.

De KNMvD, de beroepsvereniging van dierenartsen, bepleit al geruime tijd heroverweging van het afschaffen van de vaccinatie. Zeker nu er voor bepaalde virusziekten zogeheten `marker'-vaccins beschikbaar zijn of (kunnen) komen. Bij toepassing van deze vaccins kan onderscheid gemaakt worden tussen afweerstoffen in het bloed ten gevolge van een natuurlijke infectie of ten gevolge van inenting.

Het is te hopen dat het publiek, de dierenartsen voorop, zich in groten getale tot het ministerie van Landbouw wendt om het standpunt `vaccineren verdient de voorkeur boven massaal afmaken' te bepleiten.

    • Dr. P.H.A. Poll