Kranten gaan fuseren

De regionale kranten het Nieuwsblad van het Noorden en Drentse Courant/Groninger Dagblad gaan per 1 april fuseren om beter te kunnen concurreren met de landelijke kranten. De nieuwe krant heeft een oplage van ongeveer 180.000 en verschijnt in de ochtend. Door de fusie verdwijnen er tachtig arbeidsplaatsen, waarvan vijftig bij de redacties.

,,Het is te duur om twee onafhankelijke kranten in de lucht te houden'', zegt directeur Gijs Lensink van Hazewinkel Pers. ,,De oplage stagneert en ook van de advertenties zal het volume niet toenemen. We maken nog geen verlies, zeker niet, maar we willen niet wachten tot de continuïteit in gevaar komt. Bij de redacties vinden ze het niet leuk, maar men is wel begripvol.'' Hij belooft dat er ,,absoluut geen gedwongen ontslagen'' vallen. Ook de verhuizing van avond naar ochtend is ingegeven door de concurrentie. ,,'s Avonds zijn er veel alternatieven, van televisie tot sport'', zegt Lensink.

De Hazewinkel Pers vormt samen met de Friese Pers, uitgever van de Leeuwarder Courant, de Noordelijke Dagblad Combinatie. De familie Hazewinkel is nog eigenaar van de Groningse kranten, maar verkoopt zijn aandelen.