Gratis helpen

Tweeënhalf miljoen Nederlanders hebben de afgelopen drie jaar aan één of meer zieken in hun omgeving hulp verleend, volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau. Elk jaar wil bijna een miljoen werkenden gebruikmaken van een eventueel zorgverlof. Nederland steunt op vrijwillige zorg voor hulpbehoevenden en kinderen. Vergeleken bij andere landen wordt er weinig uitbesteed.

Zorgverlof, het logische gevolg van een vrijwilligersstelsel, kan inefficiënt zijn. Een extreem voorbeeld is de chirurg met een wachtlijst die verlof neemt om voor een ziek familielid te zorgen. Zijn wachtende patiënten blijven langer zorgbehoevend. Operaties zijn niet uit te besteden, maar het overeind helpen van een patiënt of het brengen van een kopje soep wel. Een onderwijzer in een grote stad die zorgverlof neemt en niet vervangen kan worden, veroorzaakt een kettingreactie van ouders die voor kinderzorg thuis moeten blijven omdat er geen school is. Die dilemma's worden dagelijks opgelost met geven en nemen: wat minder op het werk, extra vrij. Elke grootschalige, structurele oplossing brengt nieuwe schaarste.

    • Maarten Huygen