Euthanasie 1

Je kunt verschillend denken over de wijze waarop huisarts Van Oijen heeft gehandeld of heeft moeten handelen. Je kunt bovendien van mening verschillen over het vonnis van de rechtbank en over de uitspraak van het Medisch Tuchtcollege in diezelfde zaak.

Maar hoe je het ook wendt of keert, één ding staat vast: het handelen van Van Oijen heeft niets te maken met euthanasie – dit is het levensbeëindigend handelen op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene.

Wie de maatschappelijke, politieke en juridische nuance zoekt, komt dus bedrogen uit bij lezing van NRC Handelsblad van 6 maart met als misleidende kop boven het desbetreffende artikel over Van Oijen: `Wat mis kan gaan rond euthanasie'.

    • Jacob Kohnstamm
    • Voorzitter Nvve