DYNAMISCHE FRIEZEN

Friese wetenschappers vinden dat de historische onderbouwing van een Gronings onderzoek naar Fries DNA aan alle kanten rammelt. Zij menen dat de Groningers volkomen onterecht veronderstellen dat de Friezen een relatief homogene bevolkingsgroep zijn.

De archeoloog Ernst Taayke en de geograaf en historicus Meindert Schroor schrijven in het `Jaarboek 2000' van de Vrije Fries dat Friesland al heel lang een dynamische samenleving is. Volgens hen gaan de Groningers ervan uit dat ziekmakende genen onder Friezen extra makkelijk zijn te traceren, omdat Friezen door hun honkvastheid een grote onderlinge verwantschap vertonen.

Taayke wijst er op dat de Oerfriezen die voorkomen in Romeinse geschriften in de vijfde eeuw allemaal naar elders vertrokken. Schroor toont aan dat het een mythe is dat alle Friezen familie zijn van elkaar. ``Friesland was al vroeg verstedelijkt en Friese boeren produceerden al heel lang voor de export. Er was dus veel contact met buiten''.

Het beeld van de pure, vrije en eigenwijze Fries is volgens Schroor een negentiende-eeuwse vinding. ``Het was de tijd van de romantische, nationalistische reactie op de Verlichting. De Friese elite heeft in die tijd het beeld van de authentieke Fries gecreëerd'', aldus Schroor.

De Groningse genetisch statisticus G.J. te Meerman reageert vermoeid op de Friese aantijgingen. ``Dit krijg je als historici zich met genetisch onderzoek gaan bemoeien.'' Te Meerman zegt dat het onderzoek de heterogeniteit van de Friezen niet ontkent. ``Maar het is nu eenmaal zo dat je onder Friezen relatief snel op een gemeenschappelijke voorouder stuit. Wij doen een genetisch onderzoek en dat is iets heel anders dan een historisch onderzoek.''

Over één ding zijn beide partijen het eens: Groningers en Friezen verschillen zowel historisch als genetisch gezien niet zoveel. Schroor: ``Wij lijken veel meer op elkaar dan we zelf willen toegeven. Groningers hebben meer humor en Friezen meer hartstocht. Daarmee is het wel gezegd.''