BATTUS 7

Ik ben Nienke Puts 10 jaar en erg geïnteresseerd in palindromen. Ik vond dat stukje (van 24 februari) erg leuk, maar er zaten een paar tussen die niet klopten.

De volgende woorden zijn geen palindromen:

kolokol, satanas, salppuakivikauppias, emine, triflirt, rolator, tegel, temmol en mijltijm.

Dus die vallen af.

Naschrift redactie:

Bij de verwerking van het artikel van Battus is een aantal fouten ontstaan. Onze excuses daarvoor. Naar de juiste vorm van satanas en kolokol wordt nog gezocht, maar de andere woorden moeten zijn: saippuakivikauppias, emme, trilflirt, rotator, teget, temmet, mijttijm.

Andere lezers (zie ook Battus 4) vonden andere fouten: `atla' (= altla), `nepplutotulpen' (= nepplutotulppen) nepmelkklompen (= nepmolkklompen). Zelf vond de redactie nog: `tellot'(= tellet), `nelten' (= nehen), `kinkkknip' (= kinkknip), `neergroen' (=neergreen), `nedergegreên' (= neêrgegreên). En uit de categorie eigennamen bleek ten onrechte `Aga' verdwenen.

    • Nienke Puts Woerden