BATTUS 6

Kutstuk. Een woord gegrepen uit de spreektaal. Een prachtig symmetrisch woord. Geheel toevertrouwd in een stuk daarover aan de speler met taal Battus. Zoals ook het voorbeeldzinnetje `Kok deed redder lepel pap geven'.

In taalkundige zin meent hij een met het periodiek systeem vergelijkbaar onwetenschappelijk fenomeen te hebben kunnen vaststellen. Van de vindingrijkheid heb ik erg genoten; neologismen en battologismen. Woorden die in het spraakgebruik niet voorkomen. Woorden die door hem geduid worden als symmetrische woorden.

Of `deelstaatsleed' volgens de anomalistische regels aan de criteria voldoet is twijfelachtig. Vergelijk `staatsrecht'. Het staatsrecht, het recht van een staat, het recht des staats wordt staatsrecht. In het samengestelde woord is staat het eerste woord. Bij deelstaat spreken we van: deelstaat, deelstaten, het leed van een deelstaat. Deelstaat is enkelvoud net als bij staatsrecht, maar bestaat zelf al uit twee delen. De `s' hoort er dan niet in. In het geval het om het leed van meer dan een deelstaat gaat, deelstaten dus, zou het dus gaan om het recht des deelstaten; deelstatensrecht. Het oor van een koffiepot zou dus in het opperlands koffiepotsoor worden en niet het koffiepotoor. Dit laatste geeft mijn speller als juist aan.

Bij pijnnijp moest ik aan de BergenopZomer Nijpels bij carnaval denken. Een andere associatie kreeg ik niet. En dat plezierde op de zaterdag voor dit zuidelijk feest.

Een goede gelegenheid om de taal van Battus in zijn geheel als Battologistisch Opperlands te bestempelen. Een orde waardig. Wordt ongetwijfeld vervolgd omdat de battologen het niet eens zullen worden.

    • H.P. van Est Per Email