25 slachterijen BSE-gevoelig

Controleurs van de Keuringsdienst van Waren en de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees hebben de afgelopen maand bij 25 slachterijen BSE-gevoelig materiaal aangetroffen, met name delen van het ruggen-merg.

Het materiaal is alsnog vernietigd. De betreffende bedrijven hebben een schriftelijke waarschuwing gekregen.

Minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) heeft de Tweede Kamer laten weten de controles nog op te zullen voeren, van steekproeven naar volledige controle bij alle runderslachterijen. Volgens de minister Brinkhorst is het bedrijfsleven ,,zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen niet nagekomen''.

Eerder deze week werd Brada's Vleeschbedrijf in Leeuwarden stilgelegd, nadat er risicomateriaal op vlees was aangetroffen. Het bedrijf mag na aanpassingen in de bedrijfsvoering weer open. De Europese Commissie liet weten wellicht de eigen veterinaire inspectie naar Nederland te sturen. Deze kan op eigen gezag slachterijen sluiten en een exportverbod instellen.