Stagnatie van aantal vrouwelijke raadsleden

Politieke partijen schieten tekort bij de werving van vrouwen voor gemeenteraadsverkiezingen. Dit kan mede verklaren waarom het percentage vrouwen in gemeenteraden sinds vijftien jaar stagneert rond de 22 procent.

Dat zei staatssecretaris Verstand (Emancipatie) gisteren bij het in onvangst nemen van een manifest van 60 vrouwelijke burgemeesters. Het manifest `Zij aan zij in de Raad' moet leiden tot meer vrouwen in de lokale politiek. Gisteren was de jaarlijkse Internationale Vrouwendag.

Volgens Verstand vertoont de vertegenwoordiging van vrouwen in de landelijke en Europese politiek ,,vooruitgang'', is een kabinet zonder een behoorlijk aandeel vrouwen nu ,,ondenkbaar'' en een vrouwelijke minister-president ,,geen onmogelijke vraag''.

Maar zij meent dat ,,rond de gemeenteraad een glazen muur is opgetrokken''. Het kabinet streeft naar een aandeel van vrouwen in gemeenteraden van 35 procent in 2004 en 45 procent in 2010.

Verstand denkt dat politieke partijen voor landelijke verkiezingen wel actief zoeken naar vrouwelijke kandidaten en voor gemeentelijke verkiezingen niet. Als reden oppert zij dat partijen meer belang zouden hebben bij een goede afspiegeling van de kiezers bij landelijke verkiezingen door een grotere aandacht van de media.

Eenmaal gekozen, haken vrouwen volgens Verstand weer sneller af dan mannen door de ,,heersende cultuur'' en de belasting van de combinatie van arbeid, zorg en politiek. Als goede oplossingen ziet zij een ,,partij-overstijgende'' advertentiecampagne en door de gemeente gesubsidieerde cursussen ,,voor vrouwelijk talent'' op lokaal niveau.

Minister Herfkens zei gisteren in Leiden dat internationale instellingen als de Wereldbank ,,veel meer actie'' moeten ondernemen ,,om de kansen, zekerheid en toegang tot macht van vrouwen te vergroten''. Meer actieve vrouwen in bedrijfsleven en overheidsfuncties leidt tot minder corruptie in een land, aldus Herfkens.