Ramsj

Lewis Sorley: Thunderbolt; General Creighton Abrams and the army of his times. Paperback, Brassey's 1998's, van ƒ37,- voor ƒ19,90.

De Boekenmarkt Den Haag

`A fitting tribute to one of America's greatest combat commanders', schreef de Washington Post over het levensverhaal van generaal Abrams (1914-1974), een ouderwetse ijzervreter die, zoals iemand het ooit formuleerde, `could inspire aggressiveness in a begonia'. De militaire loopbaan van General Ab begon in de Tweede Wereldoorlog en bereikte zijn hoogtepunt in Vietnam, waar hij in mei 1968 het opperbevel van generaal Westmoreland overnam. Smakelijke anekdotes.

    • Henk Lagerwaard