Ramsj

Henk Driessen & Huub de Jonge: In de ban van betekenis. Proeven van symbolische antropologie. Paperback, Sun 1994, van ƒ49,50 voor ƒ15,-.

Steven Sterk Utrecht

Onderhoudende bundel met elf essays op het terrein van de symbolische antropologie: de interpretatie van specifieke culturele symbolen die, ondanks hun vaak beperkte karakter, kenmerkend zijn voor een samenleving als geheel. Enkele onderwerpen die aan bod komen: de betekenis van de bruidssluier in uiteenlopende culturen, stierengevechten op Java, dodenriten bij Australische aborigines, badhuisbezoek in Marokko, en een interessant stuk van Anton Blok over het begrip `zinloos geweld' dat de laatste jaren zo sterk aan betekenis heeft gewonnen in de westerse samenleving.

    • Henk Lagerwaard