Oproep tot stakingen in het onderwijs

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft de leden opgeroepen om op 12, 13, en 14 maart een driedaagse estafettestaking te houden. AOb'ers in het zuiden van het land beginnen maandagmiddag als eersten.

Volgens de woordvoerder van de AOb is de bereidheid om actie te voeren groot. Het bestuur van de grote scholenstichting SCO Lucas steunt de oproep van de AOb om maandagmiddag in in het zuiden te staken. Onder de stichting vallen zowel basis- als middelbare scholen. In totaal werken er zo'n drieduizend mensen. Het grootste katholieke schoolbestuur, Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) met 45 scholen en 6.000 werknemers in het zuiden van het land, staat ook achter de actie.

De leden van de (AOb) gaan volgend schooljaar zelf hun werkdruk verlagen en hun arbeidsomstandigheden verbeteren als minister Hermans (Onderwijs) niet ingaat op hun wensen. De bond heeft eerder aangekondigd uit ieder overleg met het departement te stappen als bij de voorjaarsnota niet ten minste een miljard gulden extra op tafel komt.

Volgend schooljaar zullen de AOb-leden zich beperken tot lesgeven, zij zullen alle extra werkzaamheden achterwege laten. Ook komen er vanaf september demonstratieve bijeenkomsten en stiptheidsacties, zo maakte J. Tichelaar, voorzitter van de AOb, gisteren bekend. Maar al eerder wil de AOb met werkonderbrekingen en stiptheidsacties de eisen kracht bijzetten.

Om de werkdruk te verlagen, dreigt de AOb met verscheidene maatregelen. Indien nodig zal de bond procedures starten om het naleven van de CAO-afspraken voor de rechter af te dwingen.

De AOb roept zijn leden op zich strikt te houden aan de 38-urige werkweek met maximaal vier uur overwerk. Dat zal ten koste gaan van de voorbereidingen voor lessen en de contacten met ouders. Eerdere afspraken met het ministerie om ADV-dagen in te leveren voor geld, worden opgezegd.

Als de meester of juf ziek is, moeten scholieren naar huis worden gestuurd. Docenten zullen ook weigeren les te geven aan dubbele groepen.