Noodpakket steun Japanse economie

De drie Japanse regeringspartijen hebben vandaag een pakket ,,economische noodmaatregelen'' aan premier Yoshiro Mori overhandigd die bedoeld zijn om verder inzakken van de economie te voorkomen.

Pijlers van het pakket zijn wegwerken van de oninbare leningen bij banken, opwekken van de aandelenmarkt en in beweging brengen van de onroerend goedmarkt.

Het vier pagina's tellende document bevat hiertoe een aantal `traditioneel Japanse' maatregelen. Zo vragen de partijen om ,,flexibiliteit'' bij controle van de boeken van de banken, met name regionale kredietcoöperaties. Bij controle van deze instellingen moet namelijk ,,rekening worden gehouden met de rol die deze instellingen spelen''. Dit is te lezen als het sluiten van de ogen bij instellingen die feitelijk niet gezond zijn.

Voor opwekking van de aandelenmarkt dient de overheid, aldus de coalitiepartijen, fondsen van de rijkspostspaarbank te gebruiken voor ,,gepaste investeringen in binnenlandse aandelen''. Begin jaren negentig heeft de overheid geld van deze rijkspostspaarbank (de grootste spaarpot ter wereld) gebruikt om aandelenkoersen op te krikken. De coalitie lijkt naar dit beleid terug te willen.

Ook vraagt het document de centrale bank om de geldhoeveelheid te vergroten en een ,,doel te stellen voor een stabiel prijsniveau''. Met dalende consumentenprijzen in Japan moet ,,stabiel prijsniveau'' duiden op het ombuigen van deze prijsdaling, ofwel het creëren van inflatie.

De opmerking van Miyazawa gisteren resulteerde in speculatie dat Japan zich uit de problemen wil redden via een verzwakking van de yen en daardoor groei van de export. De speculatie maakte een zwakkere yen direct werkelijkheid. Miyazawa zei vandaag dat hij slechts had willen aanduiden dat Japan ,,het moeilijk zal hebben met hervorming van de overheidsfinanciën''. De Japanse overheidsschuld staat op 130 procent van het bruto binnenlands product.

Minister van Financiën Kiichi Miyazawa bood vandaag excuses aan voor zijn opmerking gisteren dat ,,de overheidsfinanciën bijna op instorten staan''. De opmerking resulteerde in de laagste yenkoers in bijna twee jaar tijd.

    • Hans van der Lugt