Inflatie op hoogste peil sinds 1983

De inflatie in Nederland is over februari verder gestegen naar 4,5 procent. Dat is de grootste stijging van de consumentenprijzen sinds 1983. Ten opzichte van januari stegen de prijzen met 0,7 procent.

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen gemeld. Volgens de geharmoniseerde methode die in de Europese Unie wordt gebruikt, kwam de Nederlandse inflatie over februari op 4,9 procent. Dat is tot nu toe het hoogste cijfer van de EU.

Een aantal effecten zorgt voor de opwaartse prijsdruk. De verhoging van het hoge btw-tarief van 17,5 naar 19 procent zorgde in januari al voor 0,5 procentpunt hogere inflatie. Het CBS suggereert dat het effect over februari nog wat groter was. Ook woedde er vorig jaar rond deze tijd een prijzenoorlog onder de supermarkten.

Voor het overige signaleert het CBS een brede prijsstijging in vrijwel alle productcategorieën. Producten die vallen onder het gelijk gebleven lage btw-tarief (van 6 procent) stegen gemiddeld met 4,8 procent in prijs.

Het cijfer van vanmorgen verraste de financiële markten, waar was gerekend op 4,2 procent. Economen van de Rabo en ABN Amro zeggen hun prognose voor dit jaar te zullen opschroeven tot boven de vier procent, en ook hun prognose voor volgend jaar opwaarts bij te stellen.

De oplopende inflatie valt samen met hogere looneisen. Touringcarchauffeurs gingen gisteren akkoord met een CAO-loonstijging van 4 procent dit en volgend jaar. In diverse sectoren is structureel meer geëist dan de door de vakcentrale FNV aanbevolen looneis van 4 procent. In de bouw houden de bonden vast aan hun eis van 6 procent structurele loonsverhoging voor dit jaar. In de kleinmetaal braken deze week acties uit omdat de bonden 4 procent loonsverhoging eisen plus een jaarlijkse extra uitkering van 1.000 gulden. Vanmorgen legden 300 werknemers het Rotterdamse bedrijf Imtech voor 24 uur plat.

In de zorg vragen de bonden behalve de 4 procent loonsverhoging een dertiende maand, verdeeld over drie jaar. Dat betekent 2,4 procent extra. In de thuiszorg eisen de bonden een dertiende maand verdeeld over twee jaar en aanvullende arbeidsvoorwaarden. Timmerlieden kregen een loonsverhoging toegezegd van 5,1 procent voor een jaar, personeel van apotheken 4,25 procent.

Econoom B. van den Berg van ABN Amro zei vanmorgen dat met de opgelopen inflatie de kans op een loon-prijsspiraal is toegenomen. ,,De bonden hebben een nieuw argument om hun eisen kracht bij te zetten.'' FNV-voorzitter L. de Waal wijst die dreiging van de hand, omdat de eisen volgens hem tot nu toe specifiek zijn voor de sectoren waarin ze worden gesteld, en dit jaar slechts de helft van alle CAO's wordt vernieuwd.