Groningse universiteit wil minder fun

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een te gezellig imago. Het bestuur vreest dat dit ten koste gaat van het toponderzoek.

Nee, echt serieus kun je de sfeer op de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) niet noemen, vinden de meeste studenten. Jasper de Jong (19), tweedejaars rechten: ,,De werkcolleges zijn gezapig, de docenten hebben geen stok achter de deur.'' Maar de sfeer lijdt er bepaald niet onder, vindt de bewoner van studentenhuis Faulty Tower. ,,Het is hier gewoon prima. Minder streberig dan de TU Delft.''

Dat het gezellig is in Groningen, daar zijn studenten en personeel het wel over eens. Het centrum stikt van de terrassen, de kroegen puilen uit van de studenten, en waar anders word je nog een halve liter bier voor vier gulden getapt? Toch zit het gezellige imago de universiteit dwars. ,,Leuke terrasjes concurreren niet met Amerika'', zegt woordvoerder W. Janssen van de RuG.

Deze week presenteerde de universiteit een onderzoek naar het eigen imago onder scholieren, studenten, wetenschappers, ouders en personeelsleden. Het goede nieuws: de RuG is ,,leuk''. ,,Vriendelijk, sociaal en op harmonie gericht.'' De sfeer is er ,,nuchter en doe-maar-gewoon''. De studenten ,,organiseren veel''. Het minder goede nieuws: de universiteit wordt nauwelijks geassocieerd met prestatiegericht werk, serieus onderwijs en toponderzoek.

Dat bevalt de RuG niet. Janssen: ,,Het gaat niet om de studenten, er komen ieder jaar meer eerstejaars naar Groningen. Maar we kunnen in de toekomst steeds meer moeite krijgen om topwetenschappers binnen te halen.'' Als het hoger onderwijs zich internationaal meer moet profileren, zoals minister Hermans van Onderwijs wil, kan de RuG in de problemen komen. En vergelijk dat vrolijke imago eens met het beeld van universiteiten in Rotterdam, Delft en Engeland. Volgens de deelnemers aan het onderzoek zijn die `prestatie- en ego-gericht'.

Het Groningse College van Bestuur wil daarom, met het imago-onderzoek in de hand, het beeld van de universiteit wijzigen. Janssen: ,,Die unieke sfeer, die mag best blijven. We moeten alleen nog leren onszelf wat meer op de borst te kloppen. Er zijn hier echt wel toponderzoekers, we brengen het alleen niet genoeg naar buiten.''

Een plan van aanpak is nodig. Het bestuur is er alleen nog niet uit hoe dat eruit moet zien. Zeker is wel dat het imago moet veranderen door een ,,extern gerichte presentatie van universitaire sleutelfiguren''. Met andere woorden: het personeel moet beter laten zien wel degelijk serieus onderzoek te doen en onderwijs te geven.

Is dat geen verspilde moeite? ,,Een beetje gezelligheid hoeft serieus onderzoek toch niet uit te sluiten'', vindt Sanne Snelhuis (19), eerstejaars Communicatiekunde. ,,Je kunt best je vakken halen zonder je alleen maar bloedserieus op je studie te storten.'' Vierdejaars Romaanse Talen en Culturen Marike Brijder (22) heeft er ook alle vertrouwen in dat het wel goed komt: ,,Topwetenschappers prikken wel door een eerste indruk heen.''

    • Guus Valk