Gasunie: geen prijsverlaging

De Gasunie wil de tarieven die zij berekent aan derden voor het transport van gas niet verder verlagen. Gasunie reageert op de kritiek van negenhonderd grote klanten, verenigd in de organisatie VEMW. Die verwerpen het akkoord dat Gasunie heeft met DTe, de toezichthouder op de gasbedrijven, om de tarieven met 6,5 procent te verlagen. VEMW overweegt gerechtelijke stappen.