Een rugwindje van een miljard gulden

Tegenwind merkt de fietser altijd, maar meewind zelden. Ook bij bedrijven valt valutaire tegenwind, als de munten van het buitenland waar het geld wordt verdiend zakken, veel meer op. Valutaire meewind gaat daarentegen ongemerkt. Moeiteloos stuwde een flinke bries vanuit de Verenigde Staten vorig jaar de winsten op van de grote Nederlandse beursfondsen.

Niet dat de grote Nederlandse concerns die in de VS actief zijn verzwijgen dat de ijzersterke dollar hun resultaat over 2000 nogal heeft geflatteerd. ING meldt als voorname kanttekening dat de zwakke euro de winst met 61 miljoen euro heeft geflatteerd over 2000. Dat is goed voor 7,5 procent van de gerapporteerde operationele winstgroei. ABN Amro-bestuurder T. de Swaan had het meewind-cijfer paraat bij de presentatie van de jaarcijfers: 130 miljoen euro netto. Dat is een kwart van de netto-winstgroei uitgezonderd buitengewone lasten. Uit de cijfers van Ahold valt te destilleren dat er een positief valuta-effect van zo'n 110 miljoen euro zal hebben meegespeeld in 2000. Dat is dertig procent van de winstgroei. En Aegon kwam gisteren met gegevens waar uit op te maken valt dat bijna een derde van de winstgroei, tegen de 160 miljoen euro, te danken is aan de vertaling van duurdere dollars en ponden naar euro`s. Samen zijn de concerns goed voor een dollar-`translatie-effect' van zo'n 460 miljoen euro op de winst, ruim een miljard gulden.

De meeste concerns nemen de valutarisico's goeddeels voor lief. Ahold gaf een winstgroeiprognose af van tien tot 15 procent, maar dan wel uitgezonderd valuta-effecten. ABN Amro gaf gewoon geen winstprognose. Aegon waarschuwt dat een valutaschommeling van 15 procent de winst met 11 procent beïnvloedt. De terughoudendheid van de concerns is logisch: blijft de dollar dit jaar op rond de 0,93 euro, dan blijft de winst wel op peil, maar valt de winstgroei lager uit. Zou de dollar dalen, dan zakt de winstgroei snel in.

Uitzondering is ING, dat relatief de laagste valuta-gevoeligheid heeft. De verzekerbank heeft zich grotendeels afgedekt tegen een dollardaling. Elke eurocent die de dollar terrein prijsgeeft, zal daardoor in 2001 en 2002 slechts 1 miljoen euro van de nettowinst afschaven.

Dat lijkt verstandig, maar het afdekken van valutarisico's kost veel geld. Daarom ziet Aegon er juist van af. In het geval dat de dollar dit jaar rond de huidige 0,93 dollar per euro blijft hangen, heeft ING voor niets kosten gemaakt. Valutaire zijwind heet dat. En zijwind wordt op de fiets ervaren als tegenwind.

    • Maarten Schinkel