Belastende verklaring brand in Enschede

Een 42-jarige gedetineerde uit Enschede heeft bij de politie een belastende verklaring afgelegd over zijn 33-jarige plaatsgenoot De V., die verdacht wordt van brandstichting bij S.E. Fireworks. De brand leidde tot een explosie die aan 22 mensen het leven kostte. In een gesprek tussen de twee Enschedeërs op 24 februari in het Almelose Huis van Bewaring De Karelskamp zou De V. hebben toegegeven dat hij de brand heeft aangestoken.

Volgens advocaat R. Speijdel van de 42-jarige gedetineerde heeft De V. letterlijk tegen zijn cliënt gezegd: ,,Ik heb het aangestoken, maar kan het nooit meer bekennen sinds wat er gebeurd is.'' De V. had een dag eerder bij de 42-jarige Enschedeër een briefje onder de celdeur geschoven met een verzoek om hulp bij het dwarsbomen van het recherche-onderzoek. De V. zou ook tegenover twee andere gedetineerden de brandstichting bij S.E. Fireworks hebben bekend.

Het is niet gebruikelijk dat gedetineerden belastende verklaringen over elkaar afleggen. Volgens advocaat Speijdel is zijn cliënt naar de politie gestapt, omdat hij enkele jaren geleden zelf in het rampgebied heeft gewoond en verschillende slachtoffers van de ramp heeft gekend. Een achterneef behoort tot de dodelijke slachtoffers. Justitie en de advocaat van De V. willen inhoudelijk niet op de zaak in gaan. De V. is overgeplaatst naar een ander huis van bewaring.

De Almelose rechtbank heeft de voorlopige hechtenis tegen De V. met nog eens dertig dagen verlengd. Justitie heeft aanwijzingen dat er met de mobiele telefoon van De V. direct na de brand vanuit het rampgebied is gebeld.

De V. ontkent. Hij zegt op dat moment bij een recreatieplas buiten Enschede geweest te zijn.