Aegon: opties door Hoge Raad onbetaalbaar

De beëindiging door de Hoge Raad van de fiscale aftrekbaarheid van diverse kosten die samenhangen met aandelenoptieregelingen in het bedrijfsleven is ,,killing''.

Het zal de concurrentiepositie van grote Nederlandse ondernemingen om gekwalificeerd personeel te werven schaden, zei bestuurslid J. Streppel van verzekeraar Aegon gistermiddag in de wandelgangen van de presentatie van de resultaten van het concern.

Onder grote ondernemingen bestaat toenemende verwarring wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de Hoge Raad, drie weken geleden. Zij willen overleg met het ministerie van Financiën. Zeker tweederde van de bedrijven die op de Amsterdamse effectenbeurs zijn genoteerd heeft een optieregeling voor (top)managers en/of medewerkers. De Belastingdienst, die onder financiën ressorteert, heeft de gewraakte uitspraak van de Hoge Raad uitgelokt.

De Hoge Raad zet een streep door de fiscale aftrekbaarheid van diverse kosten die samenhangen met optieregelingen en maakt tevens de inkoop van eigen aandelen door concerns zo goed als onmogelijk. Veel bedrijven die hun personeel kooprechten op aandelen (opties) geven, kopen de aandelen die nodig zijn als de opties worden uitgeoefend op de beurs. Op deze manier stijgt het aantal aandelen niet, en dat pakt gunstig uit voor de winst per aandeel, een financieel kengetal waaraan beleggers veel waarde hechten.

Aegon heeft een van de grootste en oudste bedrijfsbrede optieregelingen, waaraan meer dan 90 procent van de 24.000 medewerkers meedoet. Het concern zegt geen last te hebben van de fiscale tegenvallers, doordat met de fiscus afspraken waren gemaakt over de aandeleninkoop. Met de aftrekbaarheid van andere kosten had Aegon volgens Streppel nooit gerekend. Aegon gaat nu wel op zoek naar andere manieren om invloed van personeelsopties op de winst per aandeel te temperen.

Aegon heeft vorig jaar alle aandelen die dat jaar werden gekocht om te voldoen aan de uitoefening van opties al van zijn eigen vermogen afgetrokken. Dat kostte zo'n 900 miljoen gulden.

VROLIJKpagina 13