Zweden

Sinds 1977 probeert de Zweedse overheid de samenleving drugsvrij te maken door zowel de vraag naar als het aanbod van drugs te reduceren. Het drugsbeleid is niet zozeer gericht op het arresteren van gebruikers, maar op het, al dan niet vrijwillig, laten afkicken van verslaafden. De rechter mag junks voor zes maanden gedwongen laten opnemen. Spuitomruil en methadonverstrekking zijn in de ogen van de Zweden tegenstrijdig met het streven naar een drugsvrije samenleving. Toch zijn er vier methadonprogramma's. Verslaafden die meedoen aan deze programma's moeten aan zware eisen voldoen. Ze moeten de intentie hebben uiteindelijk een einde te maken aan hun verslaving.