Waltzing Matilda

In Reis om de Wereld in 80 Hits (NRC Handelsblad, 3 maart) komt Australië aan bod. Uiteraard heeft Bernard Hulsman in dit kader zijn oor te luisteren gelegd bij Waltzing Matilda. Ik ben het met hem eens dat dit liedje een van de meest intrigerende liedjes uit de popgeschiedenis is. Los van de melodie is de tekst van het liedje hoogst intrigerend. Er zijn hele essays aan gewijd.

Voor Bernard Hulsman is het echter niet moeilijk de strekking van het lied te begrijpen: het leger probeert de `swagman' (slang voor zwerver) in te lijven, maar deze laat zich niet vangen en springt liever in de billabong (een poel met stilstaand water). Waarschijnlijker is de politiek correcte uitleg die in de Lonely Planet van Australië op pagina 50 vermeld wordt. In 1894, één jaar voor Waltzing Matilda geschreven werd door Paterson, vond een schaapscheerdersstaking plaats als protest tegen de mensonwaardige omstandigheden waaronder zij moesten leven als gevolg van de economische crisis die de wereld teisterde. De stakers staken uit protest een aantal wolschuren in brand. De politie zette een prijs op het hoofd van de leider van de staking, Samuel Hofmeister. Om arrestatie te vookomen verdronk deze zich in een billabong.

Deze laatste uitleg doet meer recht aan de tekst van het lied, waarin gesproken wordt over het stelen van een schaap door de swagman. Hoewel ook deze uitleg niet bewezen is, wordt zij door sommige historici als meest waarschijnlijke beschouwd.

    • Johannes Elzinga