Vastned profiteert van hogere huren

Vastgoedbelegger VastNed heeft in 2000 geprofiteerd van hogere huuropbrengsten. Het directe beleggingsresultaat van VastNed Offices/Industrial steeg met 9 procent tot 51,9 miljoen euro (114,3 miljoen gulden). De brutohuuropbrengsten namen met 11,2 procent toe tot 83,6 miljoen euro. VastNed Retail boekte een direct beleggingsresultaat van 56,2 miljoen euro, tegen 51,5 miljoen euro in 1999. De brutohuuropbrengsten stegen met 21 procent tot 102,5 miljoen euro.