Portugal

Drugsgebruik is in Portugal verboden. Incidenteel gebruik wordt door justitie beschouwd als een overtreding en levert de gebruiker niet meer op dan een zogenoemde `strafvrijstelling' en eventueel een waarschuwing. Het Portugese drugsbeleid is voor het laatst openlijk herzien in 1996. Strafmaten bij verzwarende omstandigheden werden toen verhoogd. De tendens is dat er steeds meer aandacht wordt geschonken aan preventie van drugsgebruik en behandeling van verslaafden. De Portugezen staan positief tegenover het Nederlandse beleid ten opzichte van de gezondheidszorg voor verslaafden. Het Nederlandse gedoogbeleid kan niet op steun rekenen.