Persstemmen

Willem-Alexander

De Telegraaf

[...]Dat de Prins van Oranje, die al maanden onder een enorme druk moet leven, zijn hart wilde luchten is uit menselijk oogpunt begrijpelijk, al was het aanroepen van Videla in meerdere opzichten weinig gelukkig.

Hij had er beter aan gedaan te zwijgen en zich te houden aan de radiostilte die premier Kok enkele weken geleden had afgekondigd.

[...]De uitval van de minister-president aan het adres van de kroonprins valt de premier als politiek verantwoordelijke niet kwalijk te nemen. Deze was gezien de broodnodige politieke rust rondom de vriendschap en een mogelijke verloving en huwelijk te rechtvaardigen. Alleen dan kan een brug worden geslagen tussen de liefde van het paar en de onrust daarover bij een deel van de bevolking.

de Volkskrant

[...]Het valt in Willem-Alexander te prijzen dat hij bereid is inhoudelijke uitspraken te doen. De maatschappelijke roep om meer openheid van de zijde van het koninklijk huis wil hij kennelijk wel beantwoorden. Eerder wekte zijn broer Johan Friso de indruk daartoe bereid te zijn, toen hij via de RVD liet weten heteroseksueel te zijn.

Maar de wijze waarop Willem-Alexander zich in het debat heeft gemengd, kan slechts als een blunder worden omschreven. [...]

Nu de kroonprins zelf duidelijk heeft aangegeven Zorreguieta sr. als zijn toekomstige schoonvader te beschouwen, mag het parlement ook het debat voeren dat overal elders al is gevoerd – over de aanwezigheid van de schoonvader bij het huwelijk.

Tot dusver stelt de Tweede Kamer zich wel erg bedeesd op. Het parlement laat zich afschepen met de mededeling dat de kwestie van het huwelijk 'niet aan de orde is' en dat Kok alles onder controle heeft. Dat laatste blijkt allerminst het geval te zijn.

Trouw

[...]Het incident is pijnlijk omdat het de vraag oproept of de kroonprins zich wel bewust is van het precaire karakter van de staatsrechtelijke situatie. Er zat voor Kok, wilde hij zijn positie in de porseleinkast niet verspelen, niets anders op dan hem publiekelijk een schrobbering te geven.

Minstens zo pijnlijk is dat de prins opmerkingen heeft gemaakt over de wijze waarop de discussie over het verleden van Jorge Zorreguieta behoort te worden gevoerd. Hij is de laatste die daarover iets mag zeggen, omdat hijzelf tot die discussie aanleiding heeft gegeven en daarvan onderdeel is. Dat hij de verleiding niet heeft kunnen weerstaan, is uit menselijk oogpunt begrijpelijk, maar ook naïef.[...]

Nederlands Dagblad

[...]De prins voerde de hoofdschuldige in de Argentijnse `vuile oorlog', couppleger Videla, als getuige à décharge op ten gunste van Jorge Zorreguieta. Dat was mild uitgedrukt niet verstandig.

[...]De manier waarop hij dat deed (een verwijzing naar een stuk, waarvan hij de opsteller niet kende) was niet alleen onhandig, maar strikt genomen ging de prins daarmee ook buiten het constitutionele boekje.Terwijl premier Kok zich inspant het debat over het mogelijke huwelijk van de kroonprins niet voortijdig te laten plaatsvinden, permitteert deze zich een uitspraak die niet gedekt wordt door de ministeriële verantwoordelijkheid. Het is dus niet verwonderlijk dat de premier zich gisteren weinig geamuseerd toonde over het optreden van de kroonpretendent. Is het kabinet uiterst terughoudend in deze kwestie, dan mag dat zeker ook van het Koninklijk Huis verwacht worden.Inmiddels wordt met de dag duidelijker dat deze situatie niet al te lang meer moet voortduren.