Personalia

In zijn woonplaats Nijmegen is dinsdag stadsarcheoloog prof. dr. Jan Kees Haalebos plotseling op 58-jarige leeftijd overleden. De hoogleraar provinciaal-Romeinse archeologie heeft jarenlang onderzoek gedaan naar vestigingsplaatsen van Romeinen in ons land. Haalebos promoveerde op een onderzoek naar de Romeinse castella in Zwammerdam in Zuid-Holland. In 1972 kwam hij naar Nijmegen, waar hij diverse Romeinse legerplaatsen, grafvelden en legioensplaatsen blootlegde. Door zijn onderzoek is vast komen te staan dat Nijmegen de oudste en grootste Romeinse militaire basis van het huidige Nederland is. Nijmegen kreeg al in 98 na Christus stadsrechten van keizer Traianus.