Paars nog verdeeld over de begroting

Ondanks politiek overleg blijven de drie paarse regeringsfracties verdeeld over de begroting 2002. De fractievoorzitters van PvdA, VVD en D66 spraken vanochtend met premier Kok, de vice-premiers Jorritsma en Borst en de ministers Zalm en De Vries.

PvdA en D66 vinden dat er veel extra uitgaven nodig zijn om onder meer de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector (zorg, onderwijs, veiligheid en openbaar bestuur) te verbeteren. Zij willen daar desnoods de paarse begrotingsregels voor opzij zetten. De VVD is daar fel tegen. Uit eerste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) is reeds gebleken dat er voor 2002 weinig tot geen extra ruimte is voor nieuwe uitgaven.

De drie fractievoorzitters lieten na afloop van het gesprek eensgezind weten dat ,,het kabinet nu aan zet is''. De Graaf (D66): ,,Eerst moet duidelijk zijn hoe groot de financiële ruimte is. Maar los daarvan hebben wij natuurlijk onze wensen.'' Melkert (PvdA): ,,Ik wil uiterlijk in de loop van april duidelijkheid over de hoofdlijnen van de begroting voor 2002. Dan kunnen we aan de slag met concrete oplossingen voor de problemen die er zijn.'' Dijkstal (VVD): ,,We moeten afwachten wat de ruimte is, maar de wensen moeten wel binnen de perken blijven.''

Melkert sprak zijn zorgen uit over ,,de verschillende signalen die aan het kabinet gegeven worden''. Hij meent dat er ,,te veel vanuit starre regels wordt geredeneerd''. Melkert, en met hem D66-leider De Graaf, vindt dat de problemen in de zorg, het onderwijs en de veiligheid opgelost moeten worden. De VVD houdt vooralsnog vast aan de begrotingsafspraken die bepalen dat als er geen geld overblijft op de begroting, er ook niets uitgegeven kan worden.

Zalm wilde na afloop van het overleg maar weinig kwijt over de stand van de begroting. ,,Vandaag zijn er nieuwe cijfers, net als gisteren en morgen'', aldus de minister. Ook wilde hij nog niet zeggen voor hoeveel geld de verschillende departementen extra uitgaven willen doen. ,,Sommigen hebben echt alleen de knelpunten op een rijtje gezet, anderen denken : `Nooit geschoten is altijd mis'. We moeten het allemaal nog bespreken.'' Komende week stelt Zalm in overleg met de ministers de definitieve omvang van de claims vast.

Onder meer tegenvallende uitgaven voor de opvang van asielzoekers zullen er hoogst waarschijnlijk toe leiden dat er volgend jaar bezuinigd moet worden. In plaats van de eerder verwachte uitgavenmeevaller van 0,5 miljard voor 2002, kampt de begroting naar verwachting met een tekort van 1 miljard.