ORGANISATIES

Heel veel organisaties houden zich bezig met drugs. Een paar van de bekendste.

Hulp en informatie De Jellinek in Amsterdam is de grootste verslavingsinstelling in Nederland. Er is een breed scala aan behandelings- en preventieprogramma's voor drank of drugs. Dr. Jellinek was een uit Hongarije afkomstige Amerikaan, die veel onderzoek heeft gedaan naar alcoholisme en die er vanuit ging dat alcoholisme te behandelen is. Jellinek Preventie, 1ste Weteringplantsoen 8, 1017 SK Amsterdam, =020-5702355, www.jellinek.nl

Wie op zoek is naar informatie over drugs of verslaving kan bij het Trimbos Instituut alles van zijn gading vinden. De bibliotheek is vrij toegankelijk. Ook op de site is veel te vinden. Het Trimbos Instituut hanteert als uitgangspunt dat goede informatie over drugs veel paniek kan wegnemen, zowel bij politici als bij ouders die zich ongerust maken over hun kinderen. Trimbos Instituut, Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht, = 030-2971100, www.trimbos.nl. Het instituut bemant ook een drugsinformatielijn =0900-1995

Overheid Anders dan in de meeste landen valt drugsbeleid in Nederland niet alleen onder het ministerie van Justitie. Ook de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Volksgezondheid hebben op dit terrein veel te zeggen. Op de site van Justitie (minjus.nl) is veel informatie te vinden over de achtergronden van het Nederlandse drugsbeleid. Samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben de ministeries het `Steun- & informatiepunt drugs en veiligheid' opgericht. Hier is veel te vinden op bijvoorbeeld het gebied van recente jurisprudentie. www.sidv.nl

Gebruikers Het landelijk steunpunt drugsgebruikers is opgezet om deze met elkaar in contact te brengen en van informatie te voorzien. Het steunpunt (te vinden via internetsite drugusers.org) is een bundeling van lokale initiatieven, zoals de Amsterdamse Belangenvereniging Druggebruikers (de vroegere Junkiebond). =020-6244775