Mogelijkheden van Echelon overschat

De mogelijkheden van het Amerikaans-Brits-Australische wereldwijde afluistersysteem Echelon worden ,,hopeloos overschat''. Dat is een van de voorlopige conclusies van de rapporteur van het Europees Parlement over Echelon, de Duitse socialist Gerhard Schmid.

Een tijdelijke commissie van het Europees Parlement onderzoekt sinds vorig jaar zomer of met behulp van Echelon Europese bedrijven worden bespioneerd. Eind mei wil de commissie met definitieve conclusies en aanbevelingen ter bescherming tegen de spionage komen. Schmid presenteerde gisteren tijdens een persconferentie een tussenstand. Hij zei dat voor het onderscheppen van telefoon-, fax- en e-mailverkeer in veel gevallen vereist is dat men zich dichtbij de plaats moet bevinden waar boodschappen worden verstuurd of aankomen.

Echelon, dat gebruikmaakt van satellieten en onderzeese kabels, heeft daardoor beperkte mogelijkheden. Bovendien is afluisteren de afgelopen jaren moeilijker geworden omdat communicatie steeds meer via optische kabels gebeurt. Optische kabels zijn voor spionage slecht toegankelijk. Schmid zei te weten dat de Amerikaanse regering spionagemiddelen heeft willen gebruiken om Amerikaanse ondernemingen te helpen. Maar bewijzen van economische spionage heeft de commissie van het Europees Parlement tot nu toe niet gevonden. ,,Afluisteren met behulp van satellieten laat, anders dan inbraken, geen sporen na'', aldus Schmid.

Volgens de Europarlementariër houden geheime diensten van veel landen, ook lidstaten van de EU, zich bezig met economische spionage. Geen enkel land is echter in staat om alleen een wereldwijd afluistersysteem op te zetten. Vandaar dat de VS bij Echelon met andere landen moeten samenwerken. Frankrijk zou in principe zonder samenwerking met andere landen het grootste afluistersysteem met behulp van satellieten kunnen opzetten, door gebruik te maken van zijn overzeese gebiedsdelen.

Schmid zei dat de Franse geheime diensten samenwerken met de Amerikaanse National Security Agency (NSA), die Echelon beheert, bij de bestrijding van terrorisme en het witwassen van geld. Maar zodra het om commerciële belangen gaat beschouwt Frankrijk de Verenigde Staten als een gevaarlijke rivaal.

De Europarlementariër vindt dat Europese ondernemingen zich goed moeten realiseren dat hun telefoongesprekken en fax- en e-mailverkeer onderschept kunnen worden. Hij adviseert bedrijven om meer gebruik te maken van geheime codes.

    • Ben van der Velden