Luxemburg

De Luxemburgse junk wordt door de politiek niet als crimineel beschouwd, maar als zieke. Toch is in de wetgeving zowel drugsgebruik als -bezit verboden. Gebruikers kunnen een straf van maximaal vijf jaar krijgen. Bezitters kunnen levenslang krijgen. In de praktijk leggen rechters vaak een behandeling op aan verslaafden als alternatief voor gevangenisstraf. Bij vrijwillige behandeling kan een veroordeling worden opgeschort. De regering heeft aangegeven mee te gaan met de Europese wetgeving omtrent het drugsbeleid, ook indien Europa een liberalere weg zal inslaan. Verder heeft de regering het voornemen methadon en heroïne aan verslaafden te verstrekken.