Koningin Wilhelmina 2

Als oud-verzetsman weet ik dat velen met mij, in en buiten de illegaliteit, de vlucht van koningin Wilhelmina destijds als een zeer bittere ervaring hebben moeten verwerken. Wij dachten toen dat een regerend vorstin als Wilhelmina, die zich graag presenteerde als Moeder des vaderlands, nooit zou vluchten, maar bij haar `kinderen' zou blijven, ook als zijzelf daardoor ernstig gevaar zou lopen. De kritiek die Nanda van der Zee over zich heen krijgt, ook door wat wij noemen, prominenten, is onrechtvaardig en soms zelfs schandalig. Een vergelijking tussen haar en Mussert bijvoorbeeld getuigt van minachting voor de zo geroemde vrijheid van meningsuiting. Het staat een ieder vrij om te denken en te oordelen over koningin Wilhelmina en het gehele koningshuis, zowel door de voorstanders als door de tegenstanders van Oranje.

Als tegenstander zal ik altijd de meningen van andersdenkenden respecteren en zeker niet met modder gooien. Ik hoop dan ook, dat andersdenkenden op waardige wijze de opvattingen van mevrouw Van der Zee zullen leren waarderen en respecteren, zoals zíj deze andersdenkenden ook waardig tegemoet treedt en van repliek dient.

    • K. Dijk