Koningin Wilhelmina 1

Het is een volstrekt onverantwoorde simplificatie om, zoals Anton van Hooff doet in NRC Handelsblad van 24 februari, het te doen voorkomen alsof Fasseur mevrouw Van der Zee als `wedergeboorte' van Mussert kwalificeert.

Fasseur schrijft, terecht, dat aanvankelijk velen de reis van koningin Wilhelmina – zij ging overigens niet, zoals Van Hooff schrijft, per schip naar Londen, maar naar Harwich – als `landverraad' hebben beschouwd, maar dat bij velen later `het beter inzicht de overhand kreeg'. Daarna was, zoals Fasseur schrijft, Mussert de laatste die tijdens de oorlog althans openlijk aan de beschuldiging van `landverraad' bleef vasthouden. Vervolgens was het Nanda van der Zee die in 1997 opnieuw het woord `landverraad' gebruikte. Zij volgde, aldus weer Fasseur, in wezen ,,de redenatie die Colijn al op 15 mei 1940 in De Standaard volgde'' – en voegde daar één overweging, betreffende de toegenomen kwetsbaarheid van de Nederlandse joden, aan toe. De naam Mussert valt dan bij Fasseur verder niet.

    • P.M. Bosscher