Ierland

Behalve een aanzienlijk heroïneprobleem heeft met name de omgeving van Dublin te maken met een groeiend cocaïneprobleem. De bestrijding van drugsgebruik in Ierland heeft daarom sinds de jaren negentig politieke prioriteit gekregen. Ierland is in 1996 begonnen met het verstrekken van methadon aan verslaafden. Dit gebeurt door geregistreerde huisartsen. De methadonverstrekking maakt deel uit van de `National Drugs Strategy'. Dit beleid richt zich op preventie van drugsgebruik en het verbeteren van de levensomstandigheden van junks. Speciale aandacht is er voor jongeren en de drugsproblemen in achterstandswijken. De meeste drugs in Ierland komen uit Nederland.