GHB

Officiële naam is Gammahydroxyboterzuur. Werd tot voor kort in ziekenhuizen gebruikt als narcosemiddel, zeer goedkoop en met weinig bijwerkingen. Vooral toegepast bij problematische bevallingen, omdat het nauwelijks negatieve uitwerking heeft op baby's. Drie uur werkzaam.

In begin jaren negentig verkocht in smartshops, winkels die legale drugs verkopen, voor 10 tot 15 gulden. Werd `vloeibare XTC' genoemd. Bij lage dosering werkt GHB namelijk stimulerend en seksueel ontremmend.

Moet worden gebruikt op een lege maag en beslist niet in combinatie met alcohol. In laatste geval – en bij een te hoge dosering – werkt GHB acuut verdovend. In 1996 kwam er een verbod op niet-medicinale verkoop via smartshops, nadat in Rotterdam op Koninginnedag een aantal jongeren acuut bedwelmd raakte.

    • Arlen Poort En Coen van Zwol