Drugsgebruik is immoreel

De felste tegenstanders van legalisering van drugs beroepen zich bij voorkeur op dit argument. Vooral in de Verenigde Staten spelen emoties van oudsher een grote rol in de discussie over drugs. De gedachte dat drugs het karakter van mensen aantasten en het gebruik uiteindelijk leidt tot het moreel verval van de maatschappij is pas later in de twintigste eeuw in Europa overgenomen. Nederland, dat via de koloniën goed verdiende aan de opiumhandel, heeft zich in de discussies heel lang als pragmatisch koopman opgesteld.