Denemarken

Drugsgebruik in Denemarken neemt toe. Desondanks heeft de regering geen duidelijk beleid vastgelegd. Zo is er geen verbod op drugsgebruik, maar wel op -bezit. De wet maakt geen onderscheid tussen soft- en harddrugs. In de praktijk wordt dat echter wel gemaakt. Denen die in het bezit zijn van cannabis voor eigen gebruik worden vaak niet vervolgd. Zij die in het bezit zijn van grote hoeveelheden harddrugs kunnen straffen krijgen die oplopen tot tien jaar. De Denen lijken zich voor een nieuw drugsbeleid te laten inspireren door landen als Zwitserland en Nederland. Vooralsnog blijft het Deense beleid onveranderd, onder druk van de Scandinavische landen, die behoudender zijn.