Damesleesmuseum

Leden van het Haagse Damesleesmuseum praten even bij of lezen een boek. De dame met het hondje is voorzitster Anne Marie Crommelin. Het Damesleesmuseum is gevestigd in een elegant herenhuis aan het Nassauplein. Deze particuliere bibliotheek werd in 1894 gesticht door twaalf jongedames uit de gegoede stand die in rust en beslotenheid hun kranten en romans wilden lezen. Een openbare bibliotheek bestond in die tijd nog niet en bij leesgezelschappen voor mannen kregen vrouwen alleen toegang als zij echtgenote of dochter van een lid waren.

Het Damesleesmuseum begon met 146 leden en 494 boeken. Na ruim honderd jaar heeft bibliotheek meer dan 500 leden. Wie lid wil worden, moet eerst door de ballotage. Sinds 1974 worden ook mannen toegelaten. Er zijn er nu een dozijn lid.

De boekencollectie is inmiddels uitgebreid tot dertigduizend exemplaren in vier talen, vooral bellettrie, maar ook geschiedenisboeken en detectives. Een leescomité van leden keurt alle aankopen. Te pikante werken komen er niet in. De leden loten elke maand wie de nieuwste aanwinsten als eerste mag lenen. Zij staan ook zelf achter de uitleenbalie. Computers zijn er niet in het Damesleesmuseum, de leden zoeken zelf de boeken op en noteren op een kaartje wat ze hebben geleend.