Arbo-dienst achter zieke leerling aan

Het ziekteverzuim bij leerlingen ligt hoger dan bij werknemers. Tijd om in te grijpen. De Arbo-diensten willen de kinderen wel achter de vodden zitten.

Als pa `s ochtends naar school belt om te melden dat zijn dochter ziek is, dan is ze ziek. Tenminste dat moet de school aannemen. Dan wordt gewoon gewacht tot dochterlief weer op school komt, de gemiste aantekeningen overneemt van een klasgenoot en de proefwerken inhaalt. Verder valt er weinig aan te doen.

Maar dat is niet waar, er valt juist wel een hoop aan te doen, zegt onderzoeker Ewoud de Kat van het Amsterdamse SCO Kohnstamm Instituut. Middelbare scholen moeten Arbo-diensten gaan inzetten om zieke leerlingen weer zo snel mogelijk terug in de schoolbanken te krijgen. De Kat is geschrokken na een onderzoek van de GG&GD onder Amsterdamse scholieren in het voortgezet onderwijs waaruit bleek dat gemiddeld tien procent van de leerlingen ziek thuis zit.

Bij verzuim in het onderwijs wordt als eerste aan spijbelen gedacht en de aanpak daarvan, zegt De Kat. ,,Maar de meeste leerlingen die verzuimen blijken zich te hebben ziek gemeld.'' Het ziekteverzuim van de Amsterdamse scholieren is hoger dan in het bedrijfsleven waar het percentage tegen de zes procent ligt, onder leraren is dat ongeveer acht procent.

De Amsterdamse GG&GD probeerde erachter te komen wat al die zieke tieners nu eigenlijk onder de leden hebben en wat de beste remedie zou kunnen zijn. Zodra een leerling meer dan vijf dagen of 25 lesuren in een week ziek was, werd deze door de school aangemeld bij de schoolarts. Die had vervolgens een gesprek met leerling én ouders. Daarna gaf de schoolarts een advies aan de school, ouders en leerlingen. Het resultaat was dat bij 69 procent van deze scholieren het ziekteverzuim afnam.

Uit het onderzoek bleek dat in 62 procent van de gevallen er medisch gezien geen of nauwelijks reden was voor het verzuim. De Kat: ,,Er kan van alles spelen: de leerling wordt gepest, hij heeft problemen thuis of zijn vriendinnetje heeft het uitgemaakt. Misschien zit de leerling op een verkeerd schooltype en moet op zijn tenen lopen. Maar het kan ook zijn dat de ouders buiten de schoolvakantie willen gaan skiën.''

Belangrijk is, stelt De Kat, dat er aandacht wordt besteed aan de oorzaken. ,,Voor scholen is het moeilijk daarachter te komen omdat voor artsen beroepsgeheim geldt. Je hoopt natuurlijk dat de ouders het in de gaten houden, maar dat lukt dus lang niet altijd. Daarom ligt daar een taak voor een instantie waar een medicus aan verbonden is, zoals de schoolarts of de Arbo-dienst.''

A. Schoenmaeckers, directeur van de brancheorganisatie Arbo-diensten zou de nieuwe taak voor de Arbo-diensten best zien zitten. Volgens hem zijn de `arbeidsomstandigheden' van werknemer en leerlingen wel te vergelijken. ,,Een scholier kan tegenwoordig ook RSI krijgen van computerwerk.''

Ook andere problemen zijn vergelijkbaar: ,,En een leerling met een softdrugsprobleem is te vergelijken met een werknemer die teveel drinkt.'' Wel vindt hij het belangrijk dat scholen, ouders en leerlingen de inzet van de Arbo-diensten zien zitten. ,,Je kunt alleen helpen als er vraag naar is.''

    • Sheila Kamerman