Akoestische muziek

Op 26 februari werd in deze krant een gesprek met de gitarist Jan Akkerman weergegeven. Bij de overweging om ook weer met een barokluit op te treden, bleek het vinden van nieuwe snaren een probleem.

Aanvankelijk was Akkerman naar zijn zeggen aangewezen op authentieke kattendarmen die, na het vinden van nieuwe, gelukkig in de kat konden blijven. Een klein misverstand: de oorspronkelijke snaren zijn ongetwijfeld van catgut. Dit zijn snaren (vroeger ook voor tennisrackets en hechtdraden) van dierlijk materiaal, maar niet van de kat.

Het gaat om het Engelse woord cattle, een aanduiding voor vee (gut betekent overigens dunne darm). Bij snaren gaat het meestal om schapendarmen.

    • Dr J.M. Heslinga