Zware kritiek op akkoord over transfersysteem

Vertegenwoordigers van profvoetballers hebben gisteren zware kritiek geuit op het nieuwe transfersysteem voor spelers dat buiten hen om door de Europese Commissie, de wereldvoetbalbond FIFA en de Europese voetbalunie UEFA is overeengekomen. Ze overwegen juridische stappen.

Een woordvoerder van de internationale spelersvakbond FIFPro, Jean-Jacques Amorfini, betitelde de overeenkomst gisteren als ,,een stap terug''. ,,Ze behandelen de spelers als imbecielen'', aldus Amorfini, vice-voorzitter van de Franse spelersvakbond. Hij doelde daarmee op het negeren van de rechten van de spelers, omdat het akkoord de belangen van de clubs beschermt door een systeem van boetes en schorsingen in geval van eenzijdige contractbreuk.

,,Wij overwegen naar de arbitragecommissie te stappen en mogelijk naar het Europees Hof voor de Mensenrechten'', zei Amorfini. Het akkoord kan volgens hem juridisch worden aangevochten, aangezien de Europese Commissie voor de sportwereld op haar arbeidswetgeving een uitzondering heeft gemaakt. In december verklaarden politieke leiders tijdens de top van de EU in Nice nog dat sport niet kan worden vergeleken met andere economische sectoren. Daarom hoefden de arbeidswetten niet strikt nageleefd te worden.

De FIFA, de UEFA en de EC bereikten maandag op hoofdlijnen overeenstemming over een nieuw transfersysteem. De FIFPro boycotte de onderhandelingen.

Het akkoord over het nieuwe transfersysteem deugt van geen kant en is vooral slecht voor de spelers, stelde directeur van de Federatie Betaald Voetbal Organisaties (FBO), Gerard Slager. Hij vindt het ,,onvoorstelbaar en onbestaanbaar'' dat de Europese Commissie zomaar voorbij gaat aan het nationale arbeidsrecht. ,,Er worden nu internationale reglementen opgelegd door de Commissie en de UEFA/FIFA, terwijl degenen waar het over gaat er geen enkele invloed op hebben. Voetbalcontracten zijn individuele contracten, waar geen reglement aan te pas komt. Het gaat om clubs en spelers, die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met elkaar aangaan. Dan gaat het altijd om het nationale recht. Dit akkoord is, kortom, onwettig. Welke reglementen men ook afspreekt, de nationale wet valt domweg niet te omzeilen.''

Afkoopsommen zullen volgens Slager echt niet verdwijnen. Afkoopsommen of transfersommen bestaan ook helemaal niet. Als club en speler overeenkomen uit elkaar te gaan, moet er schadevergoeding worden betaald. Dat zal altijd zo blijven, meent hij.

Als club en speler overeenkomen uit elkaar te gaan, moet er schadevergoeding worden betaald. Dat zal altijd zo blijven, meent de FBO. Slager: ,,Dat is contractvrijheid en daar kan niemand wat aan veranderen. Als Real Madrid, Barcelona en Figo besluiten dat de speler terugkeert naar Barcelona en ze spreken onderling een schadeloosstelling af, dan is dat legaal. De Commissie, de UEFA en FIFA hadden met hun handen af moeten blijven van deze kwestie. Ondanks alle afspraken die er nu zijn gemaakt, is het wachten op het moment dat een club of een speler naar de rechter in zijn land stapt om te kijken hoeveel rek er zit in de reglementen.''

Volgens Slager zijn de nieuwe afspraken onduidelijk en druisen ze in tegen het vrije verkeer van werknemers. ,,Het meest verbazingwekkende is dat er per jaar slechts twee transferperiodes komen. Waanzin! Kun je je voorstellen dat iemand uit de horeca in het hoogseizoen niet van baan mag veranderen? En als je het doet, dat je dan een half jaar wordt geschorst. Het wordt er voor spelers slechter door. Logisch zou zijn als je afspreekt na 1 maart transfers te verbieden, om competitievervalsing tegen te gaan.''

Ook twee andere punten uit het akkoord worden door Slager bekritiseerd. Spelers tot 28 jaar moeten drie jaar van hun vijfjarig contract uitdienen. ,,Hier is sprake van leeftijdsdiscriminatie.'' Ook de vergoeding aan clubs voor de jeugdopleiding van spelers wekt bevreemding. ,,Nu wordt er gewoon een prijs op het hoofd van een speler gezet en zetten we de klok jaren terug. Voor de spelers is het akkoord vooral slecht.''

Door de invoering van twee vaste transferperiodes breken er gouden tijden aan voor de zaakwaarnemers, denkt Slager. ,,Clubs hebben maar een paar weken de tijd nieuwe spelers te kopen. Als je, zoals RBC vorig seizoen, op het laatste moment promoveert moet je in korte tijd veel spelers kopen. Je krijgt in de toekomst daarom schaarste en dat leidt tot prijsopdrijvingen.''