Voorziening arbeid tegen beschuldiging

Voorzitter Joke van der Beek van het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening (CBA) wijst de beschuldiging dat het CBA het ,,eigen straatje schoon veegt'' ten koste van Arbeidsvoorziening Rijnmond volledig van de hand.

Voorzitter P.A. de Ruiter van Arbeidsvoorziening Rijnmond uitte dit verwijt gisteren naar aanleiding van het onderzoek dat het CBA-bestuur laat instellen naar het functioneren van het RBA-bestuur. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door oud-commissaris van de koningin Vonhoff.

Het CBA besloot hiertoe nadat vorig najaar was gebleken dat Arbeidsvoorziening Rijnmond er een aparte rekening buiten de gewone boekhouding (,,zwarte kas'') aanhield, waarmee ,,zwarte betalingen'' werden gedaan. Voorts bleek dat het RBA 25 miljoen gulden van ,,dubieuze debiteuren'' heeft te vorderen. Het CBA ontsloeg financieel directeur H. Luchtmeijer van het RBA tegen de zin van het RBA-bestuur. Bij justitie werd aangifte gedaan wegens onder meer valsheid in geschrifte en verduistering in dienstbetrekking.

Volgens CBA-voorzitter Van der Beek heeft het RBA-bestuur gefaald. ,,Het onderzoek van Vonhoff moet duidelijkheid scheppen over drie vragen: wat wist het RBA-bestuur, wat had het kunnen weten en wat had het moeten weten. Er is geen sprake van dat wij problemen afwentelen op het RBA-bestuur. Wij hebben met geen enkele regionale organisatie een probleem behalve met Arbeidsvoorziening Rijnmond. Het RBA-bestuur blijft solidair met de ontslagen directeur. Wij hebben echter alleen te maken met wat de wet eist. Dat geldt overigens ook voor het RBA-bestuur.''

Van der Beek wijst erop dat al eerder, bij de affaire-Futuro Laboral, bleek dat Arbeidsvoorziening Rijnmond zich niet aan de financiele richtlijnen hield. Futuro Laboral was een grotendeels mislukt reïntegratieproject voor Antillianen waarbij circa vijf miljoen gulden op onregelmatige wijze werd uitgegeven. Justitie onderzoekt al geruime tijd of hierbij sprake was van fraude.

Het bestaan van een `zwarte kas' kas voor luxe personeelsfeesten, zeiltochten en zwarte beloningen voor medewerkers kwam afgelopen herfst aan het licht na een onderzoek door forensische accountants van Deloitte & Touche waartoe het CBA opdracht had gegeven. De gegevens werden al eerder vermeld door de raadsman van CBA-directeur H. Luchtmeijer. Zijn ontslag was een gevolg van de beschuldiging van de Europese Commissie dat in Nederland gelden uit het Europese Sociale Fonds (ESF) werden misbruikt.