Veeartsen voorspelden MKZ

De Franse vakbond voor dierenartsen heeft in 1990 in een brief aan het parlement en aan de regering gewaarschuwd tegen stopzetting van vaccinatie tegen mond- en klauwzeer. De opstellers van de brief, boven water gehaald door dagblad Le Figaro, voorspelden zelfs dat waarschijnlijk in 1996-1997 het eerste geval van de ziekte zich weer zou voordoen. ,,Dan zult u zich rekenschap geven van de doeltreffendheid en de kosten van noodmaatregelen, en van de populariteit daarvan bij de veehouders, vergeleken bij de huidige situatie: 30 jaar zonder mond- en klauwzeer dankzij een algemene vaccinatie die 10 francs (3 gulden) per rund per jaar kost.''

De vaccinatie werd in 1992 stopgezet, nadat een Europees besluit daartoe uit 1990 in 1991 door de Franse regering werd overgenomen. Europa nam het besluit naar aanleiding van een rapport van de Engelse dierenarts Mac Sharry, die betoogde dat de ziekte in Engeland al sinds lange tijd niet meer voorkwam, hoewel het Engelse vee niet gevaccineerd werd. De Franse vakbond keerde zich fel tegen het Europese en Franse voornemen Mac Sharry's advies op te volgen. In de brief schreef de bond onder meer: ,,Na de treurnis over de geleden verliezen (-) zullen wij met de frustratie blijven zitten een minister gewaarschuwd te hebben die, zo zeker als wat, er dan niet meer is om de wrange vruchten van zijn onbekwaamheid te plukken''. Minister van Landbouw was destijds de socialist Louis Mermaz. Hij verdedigde stopzetting van de vaccinatie onder meer door te wijzen op de kostenbesparing van 70 miljoen gulden per jaar.

De Nederlandse minister Brinkhorst zei vanochtend nog steeds achter het non-vaccinatiebeleid van de EU te staan omdat het volgens hem de hoogste standaard voor diergezondheid is ziekten door andere maatregelen te voorkomen.