PvdA-voorman steunt Koole als nieuwe voorzitter

Eerste-Kamerlid Willem Witteveen, voorzitter van een PvdA-commissie die een nieuw beginselprogram heeft voorbereid, hoopt dat de Leidse politicoloog Ruud Koole en niet Tweede-Kamerlid Sharon Dijksma volgende week tot partijvoorzitter wordt gekozen. Witteveen zegt dit vandaag in een vraaggesprek met NRC Handelsblad.

Witteveen verwacht dat Koole, beter dan Dijksma, in staat zal zijn het ,,enorme wantrouwen'' weg te nemen dat in de partij leeft tegen het zittende professionele PvdA-kader rondom het Haagse Binnenhof en op het Amsterdamse partijbureau. Koole is, zo meent Witteveen, ,,deskundiger'' dan Dijksma ,,op het gebied van partijorganisaties en hij heeft zich in het verleden veelvuldig en constructief uitgelaten over het versterken van de ledenorganisatie naast de professionele politieke circuits''. Dijksma zou te veel ,,de kandidaat van de Tweede-Kamerfractie zijn'' waartegen binnen de PvdA-afdelingen groot wantrouwen zou heersen.

De bestuurscrisis in de PvdA, die afgelopen nazomer tot uitbarsting kwam, heeft volgens Witteveen een negatief klimaat in alle partijgeledingen aangewakkerd. Hij signaleert ,,een enorme generatiekloof'', waarbij veel vernieuwingsgezinde leden zich niet meer voor de PvdA willen inzetten en het debat in de partij wordt gedomineerd door ,,oudere mannen'' die willen terugkeren naar de ,,strijdlustige arrogantie'' van de jaren zeventig.

Witteveen voert dit generatieconflict aan als verklaring voor het zeer lauwe onthaal dat het ontwerpbeginselprogram in de PvdA heeft gekregen. De voorzitter van de `beginselen-commissie' taxeert de kans ,,op 50 procent'' dat de PvdA over anderhalve week het voorgestelde nieuwe program zal goedkeuren.

GENERATIEKLOOFpagina 2