Prins beroept zich op brief van Videla

In een poging journalisten tot grotere zorgvuldigheid te bewegen in de kwestie-Zorreguieta, heeft prins Willem-Alexander gisteren een brief aangehaald van de Argentijnse ex-dictator Videla, zonder zijn naam te noemen.

De prins refereerde aan de brief in een gesprek met Nederlandse journalisten tijdens zijn werkbezoek aan New York. Directe vragen over Jorge Zorreguieta, de vader van diens vriendin Máxima, wimpelde de prins af. In de ingezonden brief in het Argentijnse dagblad La Nación van 27 februari reageert Videla op een aankondiging een dag eerder in die krant van de verschijning van een `ongeautoriseerde biografie' van Videla. Het boek, El Dictador, is een nauwgezette reconstructie van de Argentijnse militaire dictatuur (1976-1983) en de aanloop tot de staatsgreep van Videla, mede gebaseerd op vraaggesprekken met Videla zelf.

De prins refereerde letterlijk aan ,,een brief in La Nación van 27 februari, waarin wordt geschreven dat de vraaggesprekken nooit hebben plaatsgehad''. In de brief ontkent Videla overigens niet dat hij is geïnterviewd door de auteurs van het boek. Op de vraag wie die brief heeft geschreven antwoordde Willem-Alexander: ,,Dat weet ik niet.''

De prins hield een pleidooi voor het raadplegen van verscheidene bronnen. De brief in La Nación noemde hij een `openbare bron' die iedereen kon raadplegen.

Het was de eerste keer dat de kroonprins in het openbaar sprak over de ophef rond de vader van Máxima. In dat verband zei hij achter een discussie over de toekomst van de monarchie te staan. ,,De monarchie is altijd onderwerp van discussie, het is een constant moderniserend bedrijf. Ik ben onderdeel, dus onderwerp van discussie, maar ik kan er gezien de ministeriële verantwoordelijkheid niet te veel over zeggen. Het is heel goed dat die discussie gevoerd wordt, als het maar niet gebeurt in oneliners.''

In een reactie kritiseerde premier Kok vanmiddag de uitlatingen van Willem-Alexander. ,,De prins had er verstandig aan gedaan de verleiding te bedwingen om persoonlijk getinte opmerkingen te doen.'' Eerder zei hij: ,,Ik leid uit de opmerkingen af dat hij heeft willen wijzen op het belang van de volledigheid en zorgvuldigheid bij het hanteren van journalistieke bronnen, zonder daarmee een algemene kwalificatie te geven over de kwaliteit van de journalistiek inzake dit onderwerp.''

ACHTERGROND: pagina 3

HOOFDARTIKEL: pagina 7

De brief van oud-president Videla in de Argentijnse krant La Nación van 27 februari en de Nederlandse vertaling.

    • Jaco Alberts